India Centrale
Gujarat e Madhya Pradesh

Durata : 8 Notti e 10 Giorni
Destinazioni: Ahmedabad - Modhera - Patan - Dasada - Bhavnagar – Palitana - Vadodra – Champaner – Mandu – Maheshwar - Mandu – Omkareshwar - Burhanpur - Grotte di Ajanta - Aurangabad - Mumbai

Le Gemme del Gujarat

Durata :10 Notti e 12 Giorni
Destinazioni: Delhi - Ahmedabad - Modhera - Patan - Ahmedabad - Champaner - Vadodara - Lothal - Bhavnagar - Palitana - Diu - Somnath - Porbandar - Dwarka - Nageshwar Jyotirlinga - Rajkot - Mumbai - Aurangabad - Grotte di Ajanta - Aurangabad - Grotte di Ellora - Aurangabad - Mumbai

Gujarat - L'India degli Uomini e Degli dei

Durata :12 Notti e 13 Giorni
Destinazioni: CAhmedabad – Modhera – Patan - Dasada - Bhuj – Gondal – Junagardh – Somnath – Sasan Gir - Diu - Velavadar - Palitana - Bhavnagar - Ahmedabad